REFERENSER

VH Frakt AB & Sydlots har under flera år haft ett samarbete i Skåne och vi har strävat framåt med samma syn på verksamheten: Kunden i centrum.

Samarbetet på Sydlots bygger på: En enkel och snabb kommunikation. Rätt chaufför för respektive uppdrag. Seriös tillbakarapportering och fakturering.

Vi ser positivt på framtiden och tack vare samarbetet med Sydlots kan vi på ett enklare sätt klara topparna i den dagliga trafiken.

Per Brorsson, Bring, VH Frakt AB

Vi inledde vårt samarbete med SYDLOTS för drygt 20 år sedan och vårt samarbete pågår fortfarande. Vi anlitar SYDLOTS i första hand vid våra verksamheter i Skåne och Blekinge där de alltid ser till att det finns personal att tillgå när det behövs. Ingenting är omöjligt och de försöker alltid ställa upp och hjälpa oss vare sig det är planerade uppdrag eller akuta. SYDLOTS fungerar som vår vikariepool.

Tack vare vårt samarbete med SYDLOTS kan vi nästan alltid bevilja vår egen personal ledighet när de önskar. Vi ställer stora krav på våra anlitade bemanningsföretag. De måste arbeta seriöst, följa lagar och förordningar och får inte ha skatteskulder för att nämna några krav. SYDLOTS uppfyller alla våra krav vad det gäller leverantör av personal. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med SYDLOTS.

 

Malin Jansson, Sune Jansson Åkeri AB